tat idea
Чрез "кликане" върху характерни точки от картата може да се начертае маршрут.
Страницата се разработва !!!