tat idea
 Търговски Организатор 
 Банкови документи 
 телефон за контакти: 0884 749274
 e-mail: tatgo@abv.bg
 Програмата работи с MySQL или Paradox Бази Данни.