tatidea
 Класификатор 1 
 Класификатор 2 
 Автомобили, произведени след 1997 г.
     Определяне на значението на диагностични кодове:
            Избор на диагностичен код:
 Диагностичен код:
 Значение на диагностичния код: